Jak wysłać dokumenty na poczcie?

Jak wysłać dokumenty do urzędu skarbowego pocztą?

Adresy Urzędów znaleźć można na przykład na stronie Ministerstwa Finansów. Jeśli wysyłasz go Pocztą Polską, musi być wysłany listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Data wysyłki to data stempla pocztowego, dlatego ważne jest zatrzymanie potwierdzenia nadania, a także potwierdzenia odbioru (je także należy zachować).

Jak wysłać dokumenty?

Doskonałą opcją jest wybór platformy wysyłkowej Sendit, która daje możliwość przesłania poufnych dokumentów pocztą lub jedną z rzetelnych firm kurierskich. Warto też pamiętać o tym, żeby nie zostawiać wysyłki na ostatnią chwilę.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: