Jak wyrównać głowicę w drukarce Canon?

Jak wyczyścić głowicę w drukarce Canon?

Otwórz okno ustawień sterownika drukarki. Kliknij przycisk Czyszczenie (Cleaning) na karcie Obsługa (Maintenance). Po wyświetleniu okna dialogowego Czyszczenie głowicy drukującej (Print Head Cleaning) wybierz grupę atramentu do wyczyszczenia.

Jak wyrównać tusze w drukarce Canon Pixma?

Załaduj na tylną tacę arkusz zwykłego papieru formatu A4 lub Letter. Wyciągnij tacę wyprowadzania papieru i przedłużenie tacy wyjściowej. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Stop, aż kontrolka Alarm mignie cztery razy, a następnie natychmiast zwolnij przycisk. Zostanie wydrukowany arkusz wyrównywania głowicy drukującej.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: