Jak wyłączyć poziom tuszu w Canon?

Jak wyłączyć monitor poziomu tuszu?

Przechodzimy do pozycji „Wyświetlaj ostrzeżenie automatycznie” i odznaczamy ptaszka w miejscu „gdy pojawia się ostrzeżenie o niskim poziomie atramentu”. W kolejnym kroku należy wyłączyć monitorowanie stanu tuszu w drukarce odznaczając „włącz monitor stanu”.

Jak sprawdzić poziom tuszu w drukarce Canon?

Aby wyświetlić numer modelu kasety z atramentem, wybierz pozycję Ink number (Numer atramentu), dotykając prawego przycisku funkcyjnego. Można także sprawdzić stan atramentu na ekranie LCD podczas drukowania.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: