Jak wyłączyć opcję Drukuj do pliku?

Na czym polega opcja drukowania do pliku?

Opcja drukowania do PDF umożliwia nam utworzenie elektronicznej kopii pliku, którą następnie możemy zapisać na dysku. Takie rozwiązanie pozwala znacząco zminimalizować koszty i zmniejszyć ilość dokumentów, których bardzo często nie mamy gdzie przechowywać.

Jak wydrukować Dokument do pliku?

Drukowanie do plikuOtwórz okno wydruku naciskając klawisze Ctrl + P .Wybierz Wydruk do pliku w sekcji Drukarka w karcie Ogólne.Aby zmienić domyślną nazwę pliku i gdzie go zapisać, kliknij nazwę pliku pod wyborem drukarki. … Domyślny typ pliku dla dokumentu to PDF. … Wybierz pozostałe preferencje strony.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: