Jak wyłączyć drukarkę HP?

Jak włączyć drukarkę HP?

Podłącz przewód zasilający bezpośrednio do gniazda ściennego. W zależności od modelu drukarki wykonaj odpowiednie czynności, aby włączyć i wyłączyć drukarkę: Drukarki z przyciskiem zasilania: Naciśnij i zwolnij przycisk zasilania. Nie przytrzymuj przycisku.

Czy trzeba wyłączać drukarkę?

Pamiętaj aby drukarkę wyłączać dopiero, gdy urządzenie zakończy swoją pracę. Dlaczego? Wyłączenie drukarki atramentowej zaraz po wydrukowaniu ostatniej strony, ale przed zakończeniem całkowitej pracy może spowodować uszkodzenie urządzenia.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: