Jak wyjść z trybu offline w komputerze?

Jak wyłączyć tryb offline folderu?

W okienku wyników kliknij prawym przyciskiem myszy folder udostępniony, a następnie kliknij polecenie Właściwości. Na karcie Ogólne kliknij opcję Ustawienia trybu offline, skonfiguruj odpowiednio opcje dostępności w trybie offline, a następnie kliknij przycisk OK.

Co to znaczy że jestem w trybie offline?

Offline (off-line) to pojęcie związane z byciem poza zasięgiem sieci Internet. Oznacza brak dostępności do materiałów czy programów w Internecie.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: