Jak wygladaja nowe recepty?

Jak pobrac nowe recepty?

Dostęp do Portalu NFZ jest niezbędny przede wszystkim do pobrania zakresów numerów papierowych recept refundowanych. Bez nich farmaceuta też może wystawiać recepty, ale w formie elektronicznej, za pomocą aplikacji gabinet.gov.pl. Tak forma jest aktualnie obowiązująca i podstawowa.

Jak wypełnić nowa receptę?

Recepty na leki nierefundowane lub dla osób nieubezpieczonych muszą obejmować (co najmniej) dane pacjenta, dane lekarza wystawiającego receptę, treść recepty i datę jej wystawienia. W takich przypadkach lekarz nie musi korzystać z recept kodowanych.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: