Jak wygląda recepta RPW?

Na co recepta RPW?

Wskazujemy rodzaj recepty. Wystawianie recepty Rp obejmuje leki wydawane z polecenia lekarza a recepta Rpw wystawiana jest na leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe. Wybieramy „+ Nowa recepta Rpw” w celu utworzenia recepty ze środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi.

Jak wystawić receptę RPW?

W celu wypisywania recept RPW potrzebne jest pobranie specjalnych numerów recept z systemu NFZ. Są one w specjalny sposób rejestrowane. Pytanie czy specjalista, o którym Pan wspomniał, pobrał w/w numery. Jeśli nie – to rzeczywiście nie będzie mógł wystawić recepty RPW.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: