Jak wydrukować ze strony internetowej?

Jak wydrukować stronę internetową Chrome?

Drukowanie na drukarce standardowejOtwórz Chrome na komputerze.Otwórz stronę, obraz lub plik do wydrukowania.Kliknij Plik. Drukuj. Możesz też użyć skrótu klawiszowego: Windows i Linux: Ctrl + P. Mac: ⌘ + P.W wyświetlonym oknie wybierz drukarkę docelową i w razie potrzeby zmień ustawienia drukowania.Kliknij Drukuj.

Jak wydrukować tylko część strony?

Drukowanie części strony dokumentu PDF za pomocą programu Acrobat lub ReaderOtwórz plik PDF w programie Adobe Reader lub Adobe Acrobat.(Acrobat X/Reader X) Wybierz polecenia Edytuj > Wykonaj zdjęcie. … Przeciągnij wokół obszaru, który chcesz wydrukować.Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: