Jak wydrukować wybrane strony w Wordzie?

Jak wydrukować wybrane strony?

Przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub klawisz Command (Mac OS) i kliknij miniatury stron, które chcesz wydrukować. Wybierz polecenie Plik > Drukuj. W obszarze Strony do wydruku w oknie dialogowym Drukuj zaznaczona zostanie opcja „Wybrane strony”. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

Jak wydrukować konkretną stronę?

Drukowanie określonych stronWybierz pozycję Plik > Drukuj.Aby wydrukować tylko określone strony, właściwości dokumentu lub prześledzone zmiany i komentarze, kliknij strzałkę w obszarze Ustawienia obok pozycji Drukuj wszystkie strony (domyślna), aby wyświetlić wszystkie opcje.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: