Jak wydrukować plik PDF mać?

Jak ustawić drukowanie dwustronne mać?

Automatyczne drukowanie na obu stronach (Max OS X)Kliknij kartę Plik, następnie kliknij opcję Drukuj.W menu Drukarka wybierz to urządzenie.Domyślnie sterownik druku wyświetla menu Kopie i strony. … Wybierz opcję bindowania z listy rozwijanej Two-Sided (Dwustronne).Kliknij przycisk Drukuj.

Jak drukować dwie strony na jednej kartce PDF mać?

Wszystko wykonujemy standardowo, czyli otwieramy plik do drukowania, następnie z menu Plik wybieramy opcję Drukuj… Jeśli nie widzimy szczegółowego widoku wydruku, musimy kliknąć w przycisk Pokaż szczegóły. Teraz z rozwijanego menu musimy wybrać Makieta, a następnie zmienić liczbę w opcji Stron na kartce.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: