Jak wydrukować Plik jpg?

Jak wydrukować jpg w skali?

W systemie Windows Otwórz plik, który chcesz wydrukować. Przejdź do ustawień drukarki. Kliknij kartę Main (Główne), wybierz odpowiednie ustawienie Media Type (Rodzaj nośnika), a następnie wybierz żądane elementy w ustawieniach Color (Kolor), Print Quality (Jakość druku) i Mode (Tryb).

Jak wydrukować jpg na całej stronie?

Wybierz pozycję plik > Drukuj > wydrukować slajdy na całych stronach. W oknie dialogowym Drukowanie Znajdź link więcej ustawień i wybierz go.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: