Jak wydrukować PDF z przeglądarki?

Jak wydrukować ze strony internetowej?

W Internet Explorer klikamy „plik” -> „drukuj”. Otworzy się podgląd drukowanej strony Internetowej. Klikamy na ikonkę drukarki lub napis „drukuj”. Jeżeli drukarka jest dobrze skonfigurowana rozpocznie się drukowanie.

Jak wydrukować tylko część PDF?

Drukowanie części strony dokumentu PDF za pomocą programu Acrobat lub ReaderOtwórz plik PDF w programie Adobe Reader lub Adobe Acrobat.(Acrobat X/Reader X) Wybierz polecenia Edytuj > Wykonaj zdjęcie. … Przeciągnij wokół obszaru, który chcesz wydrukować.Wybierz polecenie Plik > Drukuj.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: