Jak wydrukować kilka dokumentów PDF?

Jak wydrukować kilka dokumentów naraz?

Otwórz folder zawierający dokumenty Word, które chcesz wydrukować, wybierz pliki, które chcesz wydrukować, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe, a następnie wybierz . Następnie wybrane dokumenty zostaną automatycznie wydrukowane jeden po drugim.

Jak wydrukować kilka plików PDF na jednej stronie?

Na jednym arkuszu papieru możesz wydrukować więcej niż jedną stronę dokumentu PDF….Drukowanie wielu stron na arkuszu papieru w programie Acrobat lub ReaderWybierz polecenie Plik > Drukuj.Z menu podręcznego Skalowanie strony wybierz opcję Wiele stron na arkusz.Z menu podręcznego Stron na arkusz wybierz liczbę stron.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: