Jak wydrukować kilka dokumentów naraz?

Jak wydrukować kilka dokumentów naraz PDF?

Znajdź na komputerze dokumenty PDF, które chcesz wydrukować, i przenieś je do jednego folderu; Przytrzymaj klawisz Ctrl i wybierz wszystkie dokumenty PDF, które chcesz wydrukować, lub naciśnij Ctrl + A, aby zaznaczyć wszystkie pliki w folderze; Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrane pliki PDF i kliknij Drukuj.

Jak wydrukować kilka plików PDF na jednej stronie?

Na jednym arkuszu papieru możesz wydrukować więcej niż jedną stronę dokumentu PDF….Drukowanie wielu stron na arkuszu papieru w programie Acrobat lub ReaderWybierz polecenie Plik > Drukuj.Z menu podręcznego Skalowanie strony wybierz opcję Wiele stron na arkusz.Z menu podręcznego Stron na arkusz wybierz liczbę stron.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: