Jak wydrukować jpg na całej stronie?

Jak wydrukować obraz na całej stronie?

Niektóre drukarki mają opcję „marginesy”, którą można dostosować, aby zmniejszyć marginesy białe, ale nie można ich całkowicie usunąć. Wybierz pozycję plik > Drukuj > wydrukować slajdy na całych stronach.

Jak wydrukować zdjęcie na całej kartce?

Opcja Borderless Printing [Drukowanie bez obramowań

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: