Jak wydrukować hasło do drukarki HP?

Jak znaleźć hasło do drukarki?

Drukarki z menu na panelu sterowania: Dotknij ikony lub przycisku Wi-Fi Direct , aby wyświetlić nazwę i hasło Wi-Fi Direct. W menu Raporty wydrukuj stronę podsumowania sieci lub konfiguracji sieci zawierającą szczegółowe informacje.

Jakie jest hasło do drukarki?

W zależności od użytkowanego modelu drukarki hasło administratora może być ustawione fabrycznie. Jeśli jest ustawione hasło, ma ono postać słowa „canon” lub numeru seryjnego drukarki. Ponadto w przypadku powyższych modeli jako nazwa użytkownika ustawione jest fabrycznie słowo „ADMIN”.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: