Jak wydrukować dokument DOCX?

Jak wydrukować dokument?

Kliknij pozycję Plik > Drukuj.Wykonaj jedną z następujących czynności: Aby wyświetlić podgląd pliku, kliknij pozycję Podgląd wydruku. Aby powrócić do pliku i wprowadzić zmiany przed drukowaniem, kliknij ponownie kartę Plik. Aby wydrukować plik i sprawdzić lub zmienić właściwości drukarki, kliknij pozycję Drukuj.

Jak zmienić Plik z docx na pdf?

Konwertowanie plików programu Word na format PDF online Kliknij przycisk Wybierz plik powyżej lub przeciągnij plik i upuść go w polu. Wybierz plik RTF, TXT, DOCX lub DOC, który chcesz przekonwertować na format PDF. Program Acrobat automatycznie przeprowadzi konwersję. Pobierz nowy plik PDF lub podpisz go i udostępnij.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: