Jak wydrukować coś w pomniejszeniu?

Jak wydrukować w formacie a6?

W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia wydruku. W oknie dialogowym Ustawienia wydruku w obszarze Papier wybierz z listy Rozmiar rozmiar papieru, który chcesz wydrukować.

Jak wydrukować coś na małej kartce?

Z menu podręcznego wybierz pozycję Paper Handling (Postępowanie z papierem). Wybierz Scale to fit paper size (Dopasuj wydruk do rozmiaru papieru). Z menu podręcznego wybierz pozycję Print Settings (Ustawienia drukowania). Wybierz odpowiednie żądane ustawienia i kliknij Print (Drukuj), aby rozpocząć drukowanie.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: