Jak wydrukować coś w konkretnych wymiarach?

Jak drukować na wymiar?

Z menu podręcznego wybierz pozycję Paper Handling (Postępowanie z papierem). Wybierz Scale to fit paper size (Dopasuj wydruk do rozmiaru papieru). Z menu podręcznego wybierz pozycję Print Settings (Ustawienia drukowania). Wybierz odpowiednie żądane ustawienia i kliknij Print (Drukuj), aby rozpocząć drukowanie.

Jak wydrukować coś w pomniejszeniu?

Oszczędzaj papier: drukuj kilka stron na jednej kartceKrok 1: Po pierwsze otwórz dokument Word, który masz zamiar wydrukować. … Krok 2: Po prawej stronie wyświetlone są ustawienia drukarki i podgląd Twojego dokumentu. … Krok 3: Jeżeli klikniesz teraz przycisk Drukuj, dokument Word zostanie wydrukowany w pomniejszeniu.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: