Jak wydrukować coś na małej kartce?

Jak wydrukować coś na kilku kartkach?

Można wydrukować obszar mapy na kilku kartkach, aby uzyskać wydruk formatu plakatowego.Wybierz obszar na mapie.W razie potrzeby powiększ mapę.Wybierz kolejno Plik > Drukuj.Wybierz Konfiguracja strony.W obszarze Układ strony wybierz rzędy i kolumny, aby zdefiniować liczbę stron i układ wydruku formatu plakatowego.

Jak wydrukować jedną stronę na kilku kartkach?

Możesz znaleźć ją od razu po otworzeniu okna dialogowego „drukuj” lub poszukać jej w „preferencje drukowania” -> „zaawansowane”. Po wybraniu opcji „drukowanie plakatu” Twoja grafika powinna podzielić się na kilka części. Sam możesz wybrać i zmodyfikować z ilu stron ma się ona składać. Plakat jest gotowy do wydruku.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: