Jak wydrukować całą stronę?

Jak wydrukować tylko część strony?

(Acrobat 9/Reader 9) Wybierz polecenia Narzędzia > Zaznaczenie i powiększenie > Zdjęcie. Przeciągnij wokół obszaru, który chcesz wydrukować. Wybierz polecenie Plik > Drukuj. Upewnij się, że w oknie dialogowym Drukuj w obszarze Strony do wydruku zaznaczona jest opcja Wybrana grafika.

Jak zaznaczyc stronę do drukowania?

Przytrzymaj klawisz Ctrl (Windows) lub klawisz Command (Mac OS) i kliknij miniatury stron, które chcesz wydrukować. Wybierz polecenie Plik > Drukuj. W obszarze Strony do wydruku w oknie dialogowym Drukuj zaznaczona zostanie opcja „Wybrane strony”. Kliknij przycisk OK lub Drukuj.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: