Jak wydrukować bez ramek?

Czy można wydrukować bez marginesów?

Dzieje się tak dlatego, że większość drukarek nie może drukować bez obramowania. Niektóre drukarki mają opcję „marginesy”, którą można dostosować, aby zmniejszyć marginesy białe, ale nie można ich całkowicie usunąć. Wybierz pozycję plik > Drukuj > wydrukować slajdy na całych stronach.

Jak wydrukować PDF bez ramki?

Usuwanie białych marginesówWybierz polecenie Narzędzia > Drukowanie. … Kliknij polecenie Ustaw pola strony. … W części Ustawienia marginesów, zaznacz opcję Usuń białe marginesy.Aby usunąć białe marginesy z dodatkowych stron, w obszarze Zakres stron określ żądany zakres stron lub kliknij pozycję Wszystkie.20 maj 2021

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: