Jak wydrukować A6 na kartce A4?

Jak wydrukować obraz na całej kartce a4?

Niektóre drukarki mają opcję „marginesy”, którą można dostosować, aby zmniejszyć marginesy białe, ale nie można ich całkowicie usunąć. Wybierz pozycję plik > Drukuj > wydrukować slajdy na całych stronach.

Jak zmienić format wydruku z a4 na a6?

Zmienianie rozmiaru papieruW menu Plik kliknij polecenie Ustawienia wydruku.W oknie dialogowym Ustawienia wydruku w obszarze Papier wybierz z listy Rozmiar rozmiar papieru, który chcesz wydrukować.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: