Jak wydrukować 2 strony na 1 kartce HP?

Jak wydrukować dwie strony na jednej kartce dwustronnie?

W oknie dialogowym Drukowanie na liście Nazwa drukarki wybierz drukarkę, której chcesz użyć. Kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru. W obszarze opcji drukowania dwustronnegokliknij strzałkę, a następnie wybierz odpowiednie opcje. Wybierz opcję drukowania dwustronnego.

Jak drukować dwie strony na jednej kartce?

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru….Drukowanie wielu stron na arkuszuKliknij pozycję Plik > Drukuj.W obszarzeUstawienia kliknij jedną stronę na arkusz,a następnie wybierz pozycję Wiele stron na arkusz na liście.Kliknij przycisk Drukuj.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: