Jak wyczyścić pamięć w drukarce HP?

Jak wyczyścić pamięć w drukarce?

Czyszczenie pamięci drukarkiNa ekranie głównym dotknij kolejno Ustawienia > Urządzenia > Przegląd > Usuń dane przed utylizacją.Zaznacz pole wyboru Wyczyść wszystkie informacje w pamięci nieulotnej, a następnie dotknij opcji KASUJ.Postępuj według instrukcji widocznych na wyświetlaczu.

Jak przywrócić ustawienia fabryczne w drukarce HP?

Drukarka HP Trzymając przycisk wciśnięty, naciskamy i przytrzymujemy przycisk „Anuluj”. Oba przyciski przytrzymujemy przez kilka sekund, po czym najpierw zwalniamy przycisk „Anuluj”, a po 3-4 sekundach zwalniamy również przycisk zasilania. Ustawienia fabryczne powinny zostać przywrócone.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: