Jak wyczyścić głowicę w drukarce Brother DCP j140w?

Jak wyczyścić drukarkę Brother DCP?

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski Start Mono (Mono Start) i Start Kolor (Colour Start) przez pięć sekund. Urządzenie rozpocznie czyszczenie.

Jak wyczyścić głowicę w drukarce Brother DCP 195c?

W razie problemów z jakością wydruku, proces czyszczenia można uruchomić ręcznie….Czyszczenie głowicy drukującej.1Naciśnij Zarządzanie atramentem.3Naciśnij lub , aby wybrać Czarny, Kolor lub Wszystko. Naciśnij OK. Urządzenie czyści głowicę drukującą. Po zakończeniu czyszczenia urządzenie automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: