Jak wpisac hasło Wi-Fi do drukarki Brother?

Jak sprawdzić hasło do drukarki Brother?

Domyślne hasło to „access”. Hasło jest resetowane do domyślnego po ustawieniu ustawień fabrycznych. Informacje te są zawarte w „Network User’s Guide” który znajduje się na „Brother CD-ROM”. „Network User’s Guide” jest też dostępny na stronie internetowej firmy Brother.

Jak połączyć się przez Wi-Fi z drukarka Brother?

Naciśnij i przytrzymaj przez jedną sekundę przycisk (Wi-Fi) na drukarce, aby włączyć funkcję Wi-Fi. (Wi-Fi) zacznie migać na zielono co trzy sekundy. Na ekranie ustawień Wi-Fi komputera lub urządzenia przenośnego wybierz numer SSID drukarki i wprowadź hasło.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: