Jak włączyć tryb offline w Chrome?

Jak włączyć dostęp offline?

Opcja 2. Zezwól użytkownikom na włączanie dostępu offline (zalecane)Zaloguj się w konsoli administracyjnej Google. … Na stronie głównej konsoli administracyjnej kliknij Aplikacje Google Workspace. … Kliknij Funkcje i aplikacje.Obok Offline wybierz Zezwalaj użytkownikom na włączanie dostępu offline (zalecane).

Jak usunąć stronę offline?

Na liście pobranych plików znajdź zapisaną stronę.Czytanie: kliknij stronę.Usuwanie: kliknij i przytrzymaj stronę. W prawym górnym rogu kliknij Usuń .Udostępnianie: kliknij i przytrzymaj stronę. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij .

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: