Jak włączyć funkcję skanowania do komputera?

Dlaczego komputer nie wykrywa skanera?

Sprawdź ustawienia zapory w komputerze. Jeśli w Twoim komputerze aktywna jest zapora ogniowa, może ona odrzucać połączenia sieciowe, które są konieczne do poprawnego działania oprogramowania do skanowania w sieci. Wyłącz zaporę w komputerze i ponownie użyj funkcji skanowania sieciowego.

Jak włączyć funkcję webscan?

Włączanie funkcji Webscan Więcej informacji: Otwórz serwer EWS.. Kliknij kartę Settings (Ustawienia). W sekcji Security (Zabezpieczenia) kliknij opcję Administrator Settings (Ustawienia administratora). Wybierz opcję Webscan from EWS (Webscan z serwera EWS) i kliknij przycisk Apply (Zastosuj).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: