Jak w Wordzie zmienić orientację na pozioma?

Jak zmienić tylko jedną stronę na pozioma?

Przechodzimy na kartę Układ, następnie w sekcji Ustawienia strony otwieramy menu Znaki podziału. W menu Znaki podziału, w podsekcji Podziały sekcji wybieramy element Ciągły (jak na poniższym zrzucie ekranu). Dalej ustawiamy kursor na następnej stronie, która ma już zachować domyślną orientacją poziomą.

Jak obrócić stronę w Wordzie o 180 stopni?

Spowoduje to odwrócenie wiersza lub akapitu tekstu w polu tekstowym.Wybierz pole tekstowe.Wybierz pozycję Formatowanie kształtu lub Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania.Wybierz pozycję Efekty. > obrót 3D > opcje obrotu 3D.W obszarze Obrót 3-Wustaw ustawienie Obrót wokół osi X na wartość 180°.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: