Jak usunąć zadania drukowania?

Jak zresetowac kolejke wydruku?

Zresetuj środowisko drukowania w systemie Windows W oknie Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Bufor wydruku, a następnie wybierz polecenie Zatrzymaj. Po zatrzymaniu bufora wydruku zamknij okno Usługi.

Jak anulować drukowanie w drukarce Epson?

Po wysłaniu zadania drukowania w prawym dolnym rogu ekranu zostanie wyświetlony przycisk drukarki. Kliknij ten przycisk, aby otworzyć program EPSON Spool Manager. Aby anulować zadanie drukowania, zaznacz je na liście, a następnie kliknij przycisk Cancel (Anuluj).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: