Jak usunąć marginesy w drukarce?

Jak ustawic marginesy drukarka?

Ustawianie marginesów stronyKliknij pozycję Projekt strony > marginesów >marginesów niestandardowych.W obszarze Prowadnicemarginesów wpisz minimalne marginesy drukarki lub wpisz marginesy większe niż obszar, w przypadku których drukarka nie jest drukowana.

Jak usunąć białe marginesy przy drukowaniu?

Można zażądać drukowania bez marginesów w jeden z następujących sposobów: W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz kartę Papier/Jakość, a następnie naciśnij przycisk Marginesy/Układ. Następnie wybierz opcję Bez obramowania.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: