Jak usunąć kolejke drukarki?

Jak usunac blad drukowania?

Zresetuj środowisko drukowania w systemie Windows W oknie Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Bufor wydruku, a następnie wybierz polecenie Zatrzymaj.

Jak anulowac wydruk z drukarki?

W oknie dialogowym Aktywne drukarki wybierz drukarkę. W oknie dialogowym drukarki wybierz zadanie drukowania, które chcesz anulować. Uwaga: Jeśli korzystasz z Windows 10, może być konieczne wybranie drukarki, z których korzystasz w pierwszej kolejności. Kliknij pozycję Dokument > Anuluj.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: