Jak usunąć błąd w drukarce Canon?

Jak zrobić reset drukarki Canon?

Jak zresetować drukarkę Canon?Wyłącz urządzenie.Naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP.Odczekaj 2-3 sekundy i nie puszczając poprzedniego, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania.Przytrzymuj oba przyciski przez ok. … Puść przycisk STOP, nadal przytrzymując przycisk zasilania.Naciśnij 5-krotnie przycisk STOP.29 mar 2021

Jak zresetować tusz w drukarce Canon?

W jaki sposób można to zrobić? W momencie, gdy po raz kolejny wyświetli się nam komunikat dotyczący braku atramentu, przytrzymujemy przycisk „STOP” przez około 5-10 sekund. Zależnie od modelu ten przycisk może wyglądać inaczej, gdyż spotykany jest również w formie na przykład kółka i trójkąta.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: