Jak usunąć błąd drukarki?

Co zrobić gdy drukarka ma błąd?

Sprawdź, czy drukarka jest włączona i podłączona do komputera przy użyciu sieci Wi-Fi lub kabla. Sprawdź, czy ilość papieru lub atramentu jest wystarczająca, i upewnij się, że pokrywa nie jest otwarta i papier nie jest zacięty.

Jak usunąć kolejke drukarki?

Dotknij lub kliknij pozycję Urządzenia i drukarki (panel sterowania). Dotknij i przytrzymaj lub kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę drukarki. Dotknij lub kliknij pozycję Zobacz, co jest drukowane. Dotknij lub kliknij Anuluj wszystkie dokumenty.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: