Jak ustawić Wydruk czarno biały?

Jak ustawic druk monochromatyczny?

Aby wybrać opcję druku czarno-białego (monochromatycznego) dla zadania drukowania, otwórz ustawienia zadania drukowania. Otwórz dokument lub zdjęcie, które chcesz wydrukować, kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj, po czym, w razie potrzeby kliknij przycisk Pokaż szczegóły na dole okna dialogowego.

Jak ustawić drukowanie w kolorze HP?

Prawym przyciskiem myszy kliknij ikonę drukarki dla posiadanego produktu, a następnie kliknij pozycję Preferencje drukowania. Otworzy się okno dialogowe Preferencje drukowania. Kliknij kartę Kolor, zaznacz pole wyboru Drukowanie w odcieniach szarości, a następnie kliknij pozycję Zastosuj i przycisk OK.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: