Jak ustawić w drukarce drukowanie dwustronne?

Jak ustawić domyślny Druk dwustronny?

Kliknij kartę Plik. Kliknij przycisk Drukuj. W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Druk jednostronny, a następnie kliknij pozycję Ręczny druk dwustronny.

Jak ustawić Drukowanie dwustronne HP?

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu HP ( ). Następnie kliknij polecenie Preferencje drukowania, po czym kliknij kartę Funkcje. W obszarze Ustawienia oszczędzania papieru z listy Drukowanie obustronne wybierz opcję Automatycznie. Zmień inne ustawienia zgodnie z wymaganiami.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: