Jak ustawić skanowanie w drukarce Brother?

Dlaczego nie mogę skanować Brother?

Sprawdź ustawienia zapory w komputerze. Jeśli w Twoim komputerze aktywna jest zapora ogniowa, może ona odrzucać połączenia sieciowe, które są konieczne do poprawnego działania oprogramowania do skanowania w sieci. Wyłącz zaporę w komputerze i ponownie użyj funkcji skanowania sieciowego.

Jak skanować drukarka DCP?

W menu SCAN (SKANUJ) kliknij przycisk File (Plik). Dokument zostanie zeskanowany i zapisany w określonym miejscu do formatu PDF, zgodnie z ustawieniami wprowadzonymi w karcie Software Button (Przycisk aplikacji) w oknie Scan to File configuration (Konfiguracja skanowania do pliku) aplikacji ControlCenter.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: