Jak ustawić marginesy w drukarce?

Jaki margines do druku?

Jak przygotować marginesy? Standardowe marginesy pracy dyplomowej: lewy 3,5cm, prawy 2,5cm, górny 2,5cm, dolny 2,5cm.

Jak ustawić marginesy lustrzane?

Otwórz dokument w aplikacji klasycznej Word, aby utworzyć marginesy lustrzane….Oznacza to, że marginesy wewnętrzne i zewnętrzne są takiej samej szerokości.Wybierz pozycję Układ lub Układ > Marginesy.W obszarze Wiele stron wybierz pozycję Lustrzane.Wybierz przycisk OK.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: