Jak ustawić marginesy w drukarce HP?

Jaki margines do druku?

Jak przygotować marginesy? Standardowe marginesy pracy dyplomowej: lewy 3,5cm, prawy 2,5cm, górny 2,5cm, dolny 2,5cm.

Jak ustawić drukowanie bez marginesów?

Można zażądać drukowania bez marginesów w jeden z następujących sposobów: W oknie dialogowym sterownika w systemie Windows: wybierz kartę Papier/Jakość, a następnie naciśnij przycisk Marginesy/Układ. Następnie wybierz opcję Bez obramowania.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: