Jak ustawić Marginesy Lustrzane w pracy dyplomowej?

Jak ustawić marginesy Lustrzane?

Otwórz dokument w aplikacji klasycznej Word, aby utworzyć marginesy lustrzane….Oznacza to, że marginesy wewnętrzne i zewnętrzne są takiej samej szerokości.Wybierz pozycję Układ lub Układ > Marginesy.W obszarze Wiele stron wybierz pozycję Lustrzane.Wybierz przycisk OK.

Jakie marginesy w pracy magisterskiej Lustrzane?

Wersja dwustronna: powinna mieć marginesy lustrzane i numerację zewnętrzną (nieparzysta numeracja po prawej stronie, parzysta natomiast po lewej stronie kartki) lub marginesy identyczne z obu stron kartki, np. 2,5 cm i numerację stron na środku.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: