Jak ustawić kolory w drukarce Epson?

Jak ustawić drukarkę żeby drukowała w kolorze?

Drukowanie koloru lub obrazu tłaPrzejdź do pozycji Plik > Opcje.Wybierz pozycję Wyświetlanie.W obszarze Opcje drukowaniawybierz pozycję Drukuj kolory i obrazy tła.

Jak zmienić ustawienia drukarki na kolor?

Wybierz drukarkę, kliknij przycisk Więcej opcji i w lewej kolumnie wybierz pozycję Zarządzanie kolorami. Zawiera ona trzy ważne ustawienia: Obsługa kolorów.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: