Jak ustawic kolorowy druk?

Jak zrobić biały nadruk?

Wszystkie elementy, które chcesz wydrukować na biało, muszą mieć postać wektorową. Konieczne jest również utworzenie dla nich wszystkich koloru dodatkowego. Jeśli chcesz drukować na biało, możesz wykorzystać kombinację wartości CMYK: C15%/M0%/Y0%/K0%.

Jak ustawic szybkosc drukowania?

Szybkość drukowania można zwiększyć, wybierając określone ustawienia w oknie Speed & Progress (Szybkość i postęp). W oknie Maintenance (Konserwacja) sterownika drukarki kliknij przycisk Speed & Progress (Szybkość i postęp).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: