Jak ustawić drukowanie w kolorze?

Jak ustawić kolory w drukarce Epson?

Z menu podręcznego wybierz pozycję Print Settings (Ustawienia drukowania). Wybierz odpowiednie ustawienia opcji Media Type (Rodzaj nośnika), Color (Kolor) i Mode (Tryb).

Jak ustawić kolor w drukarce Epson?

Po uruchomieniu okna dialogowego sterownika (właściwości drukarki) rozwijamy zakładkę „tryb” oraz wybieramy opcję „bez dopasowania kolorów„. Zapisujemy ustawienia klikając „OK” i przechodzimy do drukowania wzorca.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: