Jak ustawić drukowanie w kolorze PDF?

Jak zmienić na Drukowanie w kolorze?

Drukowanie koloru lub obrazu tłaPrzejdź do pozycji Plik > Opcje.Wybierz pozycję Wyświetlanie.W obszarze Opcje drukowaniawybierz pozycję Drukuj kolory i obrazy tła.

Jak wydrukować czarny PDF w kolorze?

Z menu bocznego wybieramy kategorię preferencji – „Dostępność”. W tym miejscu znajdziemy opcje, które umożliwiają ustawienie innych kolorów dokumentu. Zaznaczamy opcję „Zastąp kolory dokumentów”, a następnie wybieramy opcję „Kolor własny”.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: