Jak ustawic drukowanie na czarno białe?

Jak ustawic druk monochromatyczny?

Aby wybrać opcję druku czarno-białego (monochromatycznego) dla zadania drukowania, otwórz ustawienia zadania drukowania. Otwórz dokument lub zdjęcie, które chcesz wydrukować, kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj, po czym, w razie potrzeby kliknij przycisk Pokaż szczegóły na dole okna dialogowego.

Jak drukować na czarno biało Canon?

Otwórz okno ustawień sterownika drukarki. Zaznacz na karcie Główny (Main) pole wyboru Wydruk foto czarno-biały (Black and White Photo Print). Zakończ konfigurację. Kliknij przycisk OK.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: