Jak ustawić drukowanie dwustronne?

Jak drukować obustronnie HP?

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę produktu HP ( ). Następnie kliknij polecenie Preferencje drukowania, po czym kliknij kartę Funkcje. W obszarze Ustawienia oszczędzania papieru z listy Drukowanie obustronne wybierz opcję Automatycznie. Zmień inne ustawienia zgodnie z wymaganiami.

Jak drukować obustronnie Brother?

Kliknij kartę Ustawienia Podstawowe . W polu Orientacja wybierz opcję Pionowa lub Pozioma, aby ustawić orientację wydruku. Jeżeli dana aplikacja zawiera podobne ustawienie, zalecamy ustawienie orientacji za pomocą aplikacji. Kliknij listę rozwijaną Druk dwustronny / Broszura, a następnie wybierz opcję Druk dwustronny.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: