Jak ustawić drukowanie dwustronne Brother?

Czy drukarka Brother drukuje obustronnie?

Jeżeli Twoje urządzenie Brother nie posiada automatycznego Duplexu (automatyczne drukowanie na obu stronach kartki papieru), możesz drukować dwustronnie wykorzystując ręczny duplex.

Jak ustawić drukowanie dwustronne?

W menu Plik kliknij polecenie Drukuj. W oknie dialogowym Drukowanie na liście Nazwa drukarki wybierz drukarkę, której chcesz użyć. Kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru. W obszarze opcji drukowania dwustronnegokliknij strzałkę, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: