Jak ustawić drukarkę w Subiekcie?

Jak zmienić drukarkę w Subiekt GT?

W Subiekcie z listy modułów wybrać Administracja – Parametry, a z listy parametrów typ dokumentu, do którego ma być przypisana drukarka fiskalna. ​3. W zakładce Fiskalne zaznaczyć Rejestruj dokument na drukarce fiskalnej oraz wybrać z listy odpowiednią drukarkę. Zmiany zapisać przyciskiem OK.

Jak wejsc we wlasciwosci drukarki?

W przypadku korzystania z systemu Windows 7 wybierz kolejno: menu Start -> Urządzenia i drukarki (Devices and Printers). W przypadku korzystania z systemu Windows Vista wybierz menu Start -> Panel sterowania (Control Panel) -> Sprzęt i dźwięk (Hardware and Sound) -> Drukarki (Printers).

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: